Ban Quản lý đảm bảo công tác phát ngôn và cung cấp thông tin về tình hình chống dịch Covid-19

28/05/2021
Ban quản lý

Thực hiện chỉ đạo của Sở Du lịch về việc đảm bảo công tác phát ngôn và cung cấp thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid -19; ngày 24/5/2021, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 414/BQL-HCTH về việc đảm bảo công tác phát ngôn và cung cấp thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Quản lý yêu cầu Trưởng các phòng, đội thuộc Ban Quản lý quán triệt và chỉ đạo viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

+ Viên chức, người lao động không được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh Ban Quản lý, Sở Du lịch để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật, lãnh đạo Ban về nội dung thông tin đã cung cấp theo đúng quy định tại Khoản 8, Điều 3, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

+ Không chia sẻ, truyền đưa, phát tán các thông tin từ các nguồn không chính thức, thông tin thiếu kiểm chứng, các thông tin cá nhân của người bệnh liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội. Đặc biệt là các văn bản có nội dung thông tin về các trường hợp cách ly, kết quả xét nghiệm của người tiếp xúc với người nhiễm bệnh… khi cung cấp thông tin ra bên ngoài cần đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Báo chí, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Luật khám bệnh, chữa bệnh.

+ Tiếp tục phổ biến và yêu cầu viên chức, người lao động đơn vị mình tuân thủ nghiêm quy định của Sở Du lịch về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

+ Thường xuyên theo dõi, cập nhật các chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng, Sở Du lịch.

M.Đ

2 thoughts on “Ban Quản lý đảm bảo công tác phát ngôn và cung cấp thông tin về tình hình chống dịch Covid-19

  1. người đi đường
    28/05/2021
    Trả lời

    Tình hình dịch hiện nay thật sự rất quan ngại, thấy sự đồng lòng của chính quyền người dân, hy vọng đợt dịch này sẽ sớm qua đi, ổn định cuộc sống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *