Nhà hàng

Nhà hàng 4U Địa chỉ: Đường Hoàng Sa (phía nam công viên Biển Đông) Điện thoại: 02363.916351 Website: http://www.nhahang_4u.com Email: sales@nhahang_4u.comNhà hàng Phước Mỹ Địa chỉ: Biển Mỹ Khê,

Khách sạn

Furama Resort Danang Địa chỉ: 68 Hồ Xuân Hương, Bắc Mỹ An , Đà Nẵng Điện thoại: 02363-847-122 Fax: 02363-836-625 E-mail: indochina@dng.vnn.vn Website: www.furamavietnam.com Silver Shores International