PHÒNG QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DU LỊCH SƠN TRÀ - DƯƠNG THỊ XUÂN LIỄU - TRƯỞNG PHÒNG

  • 133 Hồ Nghinh, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng
  • 0236.3920 477
  • 0236.3920 488
  • lieudtx@danang.gov.vn

Bạn cần liên hệ?