Nghĩa Địa Y Pha Nho

Khu nghĩa trang của đoàn quân lê dương với hàng trăm nấm mộ của lính Pháp,Tây Ban Nha nằm ở dưới chân núi Sơn Trà. Y Pha Nho còn ghi rõ tên họ của quân lê dương tử trận.