Bệnh viện – trung tâm y tế

1/ Bệnh viện công
– Bệnh Viện Đà Nẵng
Địa chỉ: 124 Hải Phòng
Điện thoại: 0236.3826755
– Bệnh Viện C
Địa chỉ: 122 Hải phòng
Điện thoại: 0236.3821480
– Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền
Địa chỉ: 09 Trần Thủ Độ – Cẩm Lệ
Điện thoại l: 0236.3696043
– Bệnh Viện Mắt
Địa chỉ: 68 Phan Đăng Lưu
Điện thoại: 0236.3624283
– Bệnh viện 17 (bệnh viện QK5)
Địa chỉ: 2 Nguyễn Hữu Thọ
Điện thoại: 0236.3615484
– Bệnh viện 199 (Bộ công an)
Địa chỉ: 216 Nguyễn công Trứ
Điện thoại: 0236.3940460
2/ Bệnh viện Tư nhân
– Bệnh viện Hoàn Mỹ
Địa chỉ: 161 Nguyễn Văn Linh
Điện thoại: 0236.3650676
– Bệnh viện Bình Dân
Địa chỉ: 376 Trần Cao Vân
Điện thoại: 0236.3714031
– Bệnh viện Vĩnh Toàn
Địa chỉ: 49 Lê Duẩn
Điện thoại: 0236.3892920
– Bệnh viện Nguyễn Văn Thái
Địa chỉ: 02 Trần Quang Diệu
Điện thoại: 0236.3944346

3/Trung tâm Y tế:
Trung tâm cấp cứu nhanh: 126 Hải Phòng. ĐT: 115
Phòng khám gia đình: 50-52 Nguyễn Văn Linh; ĐT: 0236.3582699/091397303

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *