Sân bay trực thăng

Vào những năm 60 của thế kỷ 20, quân đội Mỹ đã tiến hành xây dựng một số khu căn cứ quân sự để phục vụ cho mục đích xâm lược của mình trong đó có sân bay giã chiến. Sân bay được xây dựng cùng thời gian với Đài Rađa, có thể chứa cùng lúc 16 máy bay trực thăng. Mục đích phục vụ cho việc vận chuyển vũ khí, phương tiện, thực phẩm và binh lính cho các căn cứ quân sự trên đỉnh Sơn Trà, cũng như tham chiến khu vực lân cận.

Đây cũng là nơi chuyên chở xác những lính mỹ bị tử nạn sau khi được xử lý họ đưa về tại Hạm đội 7 ngoài Biển Đông để đưa về Mỹ.

Khi hòa bình lập lại, dấu tích này vẫn còn lưu giữ đến bây giờ, hiện tại sân bay là một khoảng đất trống tương đối bằng phẳng và nhiều cỏ hoang mọc, trong tương lai sân bay trực thăng sẽ được chỉnh trang lại để phục vụ khách du lịch tham quan.