BQL Bán đảo Sơn Trà & Các bãi biển du Lịch TP.Đà Nẵng

Tin tức

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM 2020

Nhằm đánh
giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng
nhiệm vụ năm 2021. Sáng ngày 25/12/2020, Ban Quản

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 49-CTR/TU LIÊN QUAN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030,

BỘ CHUẨN CHUYÊN NGHIỆP TRONG PHỤC VỤ KHÁCH TẠI CÁC BÃI TẮM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thực
hiện Thông báo số 211/TB-SDL ngày 27/8/2019 của Sở Du lịch về kế hoạch xây dựng
Bộ tiêu chí Chuẩn sản phẩm du lịch và Chuẩn môi trường 

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ THIÊN TAI THEO CÁC CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI

Do diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, với sự xuất hiện của hầu hết các loại hình thiên tai

Ẩm thực xứ Quảng

Khai mạc mùa du lịch biển

Lễ hội diều

Đà Nẵng - điểm hẹn mùa hè

Lễ hội môi trường

Lễ hội khinh khí cầu