BQL Bán đảo Sơn Trà & Các bãi biển du Lịch TP.Đà Nẵng

Tin tức

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ THIÊN TAI THEO CÁC CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI

Do diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, với sự xuất hiện của hầu hết các loại hình thiên tai

Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”

Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ
biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện
tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Nhằm chú trọng nâng cao kiến thức về phòng
ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cho cán bộ, đảng viên, Thành ủy đã
ban hành Kế

CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG BLUEZONE CÙNG CẢ NƯỚC CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID – 19

10/09/2020
Tin tức

Để bảo vệ cộng đồng trước Đại dịch
Covid-19, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (Ban Quản
lý) kính đề

Ẩm thực xứ Quảng

Khai mạc mùa du lịch biển

Lễ hội diều

Đà Nẵng - điểm hẹn mùa hè

Lễ hội môi trường

Lễ hội khinh khí cầu