Giới thiệu

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 11/7/2006 của UBND thành