Thông báo Tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng năm 2023

09/11/2023
Ban quản lý

Thực hiện Quyết định số 580/QĐ-SNV ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, trực thuộc Sở Du lịch năm 2023, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện

a) Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hành sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b)Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng được đăng tải tại địa chỉ website: www.sontra.danang.vn

2. Số lượng cần tuyển: 17 người

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng

a) Hình thức: Xét tuyển

b) Nội dung

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Hình thức thi:

+ Đối với vị trí quản lý trật tự du lịch: Phỏng vấn;

+ Đối với vị trí cứu hộ, cứu nạn: Thực hành (dự kiến kiểm tra bơi kết hợp trả lời các câu hỏi liên quan đến vị trí việc làm).

– Thang điểm: 100 điểm;

– Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Thi thực hành (do Trưởng ban quyết định, sẽ thông báo cụ thế sau).

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2.

4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng

– Thời gian dự kiến: 22/12/2023.

– Địa điểm: Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng – Số 133 Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

5. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 09/11/2023 đến hết ngày 08/12/2023.

6. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng – Số 133 Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (Sđt: 0236.3943.284)./.

Phòng Hành chính Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *