Phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021 – 2030

16/12/2021
Báo đài

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 3246/QĐ-BVHTTDL ngày 14/12 phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021 – 2030 của ngành VHTTDL.

Ảnh minh họa. (Nguồn: CAND)

Theo đó, kế hoạch hướng tới mục tiêu tổng quát là kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn đuối nước trẻ em nhằm bảo đảm tính mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội. 

Các mục tiêu cụ thể được đưa ra, gồm: 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em; Phấn đấu 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 70% vào năm 2030, 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 60% vào năm 2030; Đảm bảo 100% các cơ sở tổ chức hoạt động bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước có huấn luyện viên, hướng dẫn viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ đuối nước được tập huấn kiến thức nghiệp vụ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị chuyên môn, vệ sinh, an toàn theo quy định của pháp luật; 90% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em năm 2025 và 95% vào năm 2030; Giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030 so với năm 2020.

Để đạt được mục tiêu trên đây, các nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra, gồm: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội; Xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên về phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em;. Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động dạy bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; Kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước; Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả triển khai Chương trình.

Để triển khai thực hiện Quyết định, Bộ VHTTDL giao Tổng cục Thể dục thể thao là đơn vị thường trực, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam xây dựng, phổ biến tài liệu, video clip hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên nòng cốt của các tỉnh, thành, ngành. Đồng thời, tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành khung Chương trình tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ đuối nước trẻ em; hướng dẫn các tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước; hướng dẫn quản lý các loại hình bể bơi đơn giản phù hợp với thực tiễn khi triển khai Chương trình ở các địa phương. Cùng với đó, phối hợp với các Cục, Vụ, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để triển khai nhiệm vụ được giao đến năm 2030 trình Bộ trưởng phê duyệt và thực hiện; Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương đẩy mạnh triển khai Chương trình, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ VHTTDL kết quả thực hiện;

Bên cạnh đó, Bộ cũng giao các cơ quan báo chí thuộc Bộ VHTTDL phối hợp các cơ quan, đơn vị truyền thông trung ương và địa phương đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng về bơi an toàn phòng, chống đuối nước; tình hình triển khai Chương trình tại các địa phương; biểu dương, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và những đóng góp phát triển phong trào dạy bơi, học bơi, phòng chống đuối nước ở các đơn vị, địa phương.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *