Giới thiệu

BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng được
thành lập theo Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 11/7/2006 của UBND thành