Cây Đa Đại Thụ (Sơn Trà)

Tại tiểu khu 63 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà có rất nhiều cây đa tạo thành quần thể đa, trong quần thể này có 1 cây đa rất đẹp với nhiều rễ phụ rủ xuống đâm sâu vào lòng đất tạo nên nét đẹp hiếm nơi nào có được. Nhiều người còn gọi Cây đa đại thụ , Bách niên đại thụ haycây đa ngàn năm.

Cây đa này có chu vi thân 10m, 26 rễ phụ, mỗi rễ cao khoảng 25m.

Cây đa này được coi như cây di sản của thành phố và đang được khách du lịch đến tham quan.

Vào ngày 08/6/2014, cây đa Sơn Trà được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vinh danh là cây di sản.