Kế hoạch hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 năm 2021

19/07/2021
Tin tức

Ngày 19/7/2021, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *