Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023

06/06/2023
Ban quản lý

Năm 2023, chủ đề trọng tâm Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution); Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2023 (ngày 08/6) là “Hành tinh đại dương: Thuỷ triều đang thay đổi”; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”.

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023 nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

Theo đó nội dung hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2023 được Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tập trung vào các hoạt động, cụ thể:

Thứ nhất, tổ chức tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025” tại Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2021; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Đề án “Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam” tại Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ…

Thứ hai, xây dựng ban hành quy định, cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, doanh nghiệp tái chế. Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến để tái chế chất thải nhựa trở thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển hạ tầng, dịch vụ thu gom, tái chế chất thải nhựa. Thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn.

Thứ ba, các cơ quan truyền thông đại chúng tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung tuyên truyền các mô hình điển hình trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; truyền thông “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, cho hành động “Chống ô nhiễm nhựa” để tạo sự lan tỏa, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.

Thứ tư, thực hiện nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn…Ra quân dọn, xử lý rác tại các điểm đen và ô nhiễm rác thải nhựa ở sông, hồ, bờ biển; biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân và cộng đồng, doanh nghiệp có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường; nhất là giải pháp, sáng kiến giảm rác thải nhựa.

Thứ năm, tập trung cao điểm từ cuối tháng 5 đến kết thúc tháng 6 năm 2023, đồng loạt tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mít tinh, phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải. Phát động Chiến dịch chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực như thành lập liên minh nói không với túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường….

Hưởng ứng theo Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng và vận động người dân, du khách tham gia các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường tại các cơ sở kinh doanh du lịch và bãi biển, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã triển khai đến các cá nhân, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tại các bãi biển một số các hoạt động về bảo vệ môi trường như:

Đồng loạt ra quân hưởng ứng “Phong trào Ngày chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp” vào 02 ngày 04/06/202311/06/2023 với các hoạt động tổng dọn vệ sinh sạch sẽ, cắt tỉa cây xanh, khơi thông mương thoát nước đảm bảo mỹ quan ngay tại khu vực kinh doanh.

Phát động chiến dịch “Cơ sở dịch vụ xanh – sạch – đẹp” đến toàn thể nhân viên, người lao động và khách sử dụng dịch vụ, tổ chức phân loại rác tại nguồn (rác thải rắn, rác thải tái chế/ hữu cơ), hạn chế tối đa việc sử dụng rác thải nhựa và các vật dụng nhựa sử dụng 01 lần đồng thời tuyên truyền, vận động người dân và du khách ý thức bảo vệ môi trường.

Đồng thời yêu cầu tích cực hưởng ứng các hoạt động, chiến dịch, các chương trình đào tạo và phát triển về môi trường tại địa phương.

Triển khai treo pano, băng rôn, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại địa điểm thích hợp trong khu vực kinh doanh. Lựa chọn, sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông được đăng tải trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường (www.tnmt.danang.gov.vn).

Các hoạt động hưởng ứng được thực hiện từ 01/6/2023 đến ngày 30/8/2023 và hoạt động cao điểm vào các ngày thứ bảy, chủ nhật trong thời gian này.

Các thông tin, tài liệu truyền thông về Ngày môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2023 được đăng tải trên các trang thông tin điện tử:

http://www.monre.gov.vn/

http://tainguyenmoitruong.gov.vn/

http://vea.gov.vn/

Huyền Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *