Phương án tổ chức quản lý, sử dụng và vận hành bến thủy nội địa CT15

09/12/2021
Ban quản lý

Ngày 8/11/2021, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà đã ban hành Phương án tổ chức quản lý, sử dụng và vận hành bến thủy nội địa CT15 tại Quyết định số 174/QĐ-BQL.

Trước những quy định mới của các văn bản do Chính phủ ban hành, đặc biệt là Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/1/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa, thời gian qua, Ban Quản lý đã lấy ý kiến các Sở, Ban, ngành và các đơn vị liên quan để xây dựng Phương án tổ chức quản lý, sử dụng và vận hành bến thủy nội địa CT15.

Theo đó, Phương án tổ chức quản lý, sử dụng và vận hành bến thủy nội địa CT15 gồm 4 phần, quy định chi tiết về tổ chức quản lý, sử dụng bến; lộ trình và đề xuất sản phẩm, dịch vụ trên tuyến du lịch thủy nội địa.

Lộ trình tuyến đường thủy được khai thác là từ Bến tàu CT15 – Hòn Sụp – Bãi Nam – Bãi Đa – CT15 với độ dài khoảng 5,5 km, cách bờ không quá 1 hải lý (theo Công văn số 206/BQP-TM ngày 23/01/2021 của Bộ Quốc phòng về việc khai thác tuyến du lịch đường thủy nội địa tại khu vực bán đảo Sơn Trà).

Bên cạnh đó, Phương án cũng quy định về các công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong quá trình khai thác bến CT15. Với chức năng, nhiệm vụ là chủ bến, Ban quản lý sẽ chủ động trao đổi, cung cấp thông tin; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát về an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn, vệ sinh môi trường, bảo tồn tài nguyên; xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật; bảo vệ tiện ích công cộng; hoạt động du lịch tại bến CT15.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 8/11/2021./.

M.Đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *