Hướng dẫn, phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị

26/08/2021
Tin tức

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Bộ Y tế ban hành công văn số 6666/BYT-MT về việc hướng dẫn, phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp ở trong nước và thế giới, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn hoạt động của các cơ quan, đơn vị, Bộ Y tế đã xây dựng “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị”, mục đích chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc Covid-19 (F0), nghi ngờ mắc Covid-19, tiếp xúc gần F1, tiếp xúc với người tiếp xúc gần F2 tại cơ quan đơn vị và đảm bảo an toàn và thực hiện mục tiêu kép; hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động của đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *