HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI NĂM 2021

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 có chủ đề là “Giá trị của nước”, nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của tài nguyên nước; giá trị của nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; giải pháp hiệu quả để bảo vệ nguồn nước.

Chúng ta đã biết rằng, nước là khởi nguồn của sự sống, mọi biến động về nguồn nước cũng sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố môi trường và sự sống trên Trái đất. Vì vậy, nước có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng. Trong các hộ gia đình, trường học hay nơi làm việc, nước có thể mang ý nghĩa về mặt sức khỏe, vệ sinh và quyết định năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Với thiên nhiên, nước mang ý nghĩa cho sự hòa bình, hòa hợp và bảo tồn.

Bên cạnh đó, năm 2021, Ngày Khí tượng Thế giới 23 tháng 3 năm 2021  có chủ đề: “Đại dương và khí hậu, thời tiết của chúng ta” tôn vinh thông điệp trọng tâm của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) trong việc kết nối đại dương, khí hậu và thời tiết trong Hệ thống Trái đất. Nó cũng đánh dấu sự khởi động của Thập kỷ Khoa học Đại dương vì sự Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (2021-2030). Đây cũng là thời điểm đánh dấu sự khởi động Thập kỷ khoa học đại dương vì sự Phát triển bền vững của Liên hợp quốc giai đoạn 2020-2021. Thập kỷ khuyến khích nỗ lực thu thập khoa học đại dương – thông qua các ý tưởng sáng tạo và chuyển đổi – làm cơ sở thông tin để hỗ trợ phát triển bền vững.

Thông qua các thông điệp của Ngày Nước thế giới Ngày Khí tượng thế giới năm 2021 nhằm kêu gọi sự quan tâm, hành động của cộng đồng, các nhà hoạch định chính sách về đại dương, khí hậu và thời tiết, phải tăng cường công tác quản lý, giám sát và dự báo các kịp thời sự thay đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng chung tay thúc đẩy nhiều hoạt động bảo vệ nguồn nước, đời sống, sinh kế cho người dân trên biển và vùng ven biển gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *