Triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Nhằm chú trọng nâng cao kiến thức về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cho cán bộ, đảng viên, Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 08/7/2020 về triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Qua đó, tăng cường tuyên truyền đến người dân về những kỹ năng nhận biết thiên tai và cách ứng phó. Xác định rõ trách nhiệm, phân công, phân nhiệm cụ thể, nhất là thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng kính gửi bạn đọc nội dung chi tiết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *