THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ BÁN ĐẢO SƠN TRÀ VÀ CÁC BÃI BIỂN DU LỊCH ĐÀ NẴNG

11/05/2020
Tin tức

Thực hiện Quyết định số 368/QĐ-SNV ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, trực thuộc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng năm 2020, BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện

a) Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hành sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b)Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng được đăng tải tại địa chỉ website: www.sontra.danang.vn

2. Số lượng cần tuyển: 12 người

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng

a) Hình thức: Xét tuyển

b) Nội dung

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100

Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng

– Thời gian dự kiến: 30/6/2020.

– Địa điểm: Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng – Số 133 Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

5. Lệ phí

Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

6. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 12/5/2020 đến hết ngày 10/6/2020.

7. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng – Số 133 Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức, đề  nghị truy cập website www.sontra.danang.vn hoặc liên hệ Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3943.284.

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
(Kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………………, ngày ….. tháng ….. năm ………

(Dán ảnh 4×6)
(3)
  PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN Vị trí dự tuyển(1): …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. Đơn vị dự tuyển(2):  …………………………………………………………..  

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:……………………………. Ngày, tháng, năm sinh:…………….. Nam □ Nữ □
Dân tộc:…………………………….. Tôn giáo:…………………………………………………………… Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:………………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp:……….. Số điện thoại di động để báo tin:……………………………………. Email:…………………………
Quê quán:………………………………………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay (để báo tin):…………………………………………………………………………….
Tình trạng sức khỏe:………………………, Chiều cao:……………., Cân nặng:……………….. kg
Thành phần bản thân hiện nay:…………………………………………………………………………
Trình độ văn hóa:…………………………………………………………………………………………
Trình độ chuyên môn: ………………………………………Loại hình đào tạo:………………………

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ Tên trường, cơ sở đào tạo cấp Trình độ văn bằng, chứng chỉ Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm) Ngành đào tạo Hình thức đào tạo Xếp loại bằng, chứng chỉ
               
               

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ……………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………………….

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………………………

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

  NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *