Phòng quản lý và khai thác du lịch Biển

20/04/2019
Giới thiệu
 • Công tác an ninh trật tự: Phối hợp, hỗ trợ và cùng với Đội Quản lý trật tự du lịch biển và các lực lượng phối hợp đảm bảo không có hàng rong, đá bóng tại khu vực tắm biển;
 • Công tác vệ sinh môi trường: Kiểm tra, giám sát công tác làm vệ sinh môi trường của Xí nghiệp môi trường Sông Biển; phát hiện và đề xuất các biện pháp xử lý các trường hợp không đảm bảo vệ sinh môi trường tại Công viên biển Phạm Văn Đồng và các bãi biển;
 • Công tác quản lý quy hoạch kinh doanh: Quản lý, bố trí sắp xếp các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên bãi biển: các bãi tắm, các điểm giữ xe, các hộ kinh doanh theo đúng quy hoạch và cam kết đã ký với Ban Quản lý; kiểm tra và đề xuất các biện pháp xử lý các hành vi vi phạm tại Quyết định số 18/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà nẵng, Đề án quản lý và khai thác các bãi biển du lịch Đà Nẵng, các hợp đồng cam kết của các bãi tắm, điểm giữ xe, hộ kinh doanh;
 • Phối hợp với Phòng Hành chính tổng hợp lập đề xuất các cấp có thẩm quyền phê duyệt mức thu và đôn đốc việc thu các khoản được phép để nộp vào ngân sách thành phố;
 • Công tác cứu hộ: Giám sát việc trực công tác cứu hộ tại các bãi tắm biển của lực lượng làm công tác cứu hộ; phát hiện và đề xuất hướng xử lý các trường hợp vi phạm nội quy trực cứu hộ của nhân viên làm công tác cứu hộ;
 • Công tác bảo vệ tài sản: Có trách nhiệm giám sát, theo dõi các hành vi gây thiệt hại, hư hỏng, mất mát; kịp thời phát hiện và đề xuất hướng xử lý các trường hợp gây mất mát, hư hại tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phòng;
 • Công tác bảo vệ cơ sở hạ tầng, cảnh quan: Quản lý cơ sở hạ tầng, cảnh quan tại Công viên biển Phạm Văn Đồng và các bãi biển; Kịp thời phát hiện và phối hợp các phòng chức năng liên quan tham mưu cấp trên về hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan vỉa hè phía Đông tuyến Sơn Trà – Điện Ngọc và phía Bắc tuyến Nguyễn Tất Thành;
 • Nuôi dưỡng, chăm sóc và giám sát việc bảo vệ đàn chim bồ câu tại Công viên biển Phạm Văn Đồng;
 • Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân và du khách: Quản lý kiểm tra và vận hành hệ thống loa phóng thanh tại các bãi biển;
 • Nghiên cứu đề xuất phát triển các loại hình dịch vụ trên biển để thu hút du khách;
 • Phối hợp với chính quyền điạ phương phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, tạo công ăn việc làm cho cư dân để tiến đến xây dựng bãi biển du lịch văn minh;
 • Công tác phối hợp: tham mưu cho Trưởng Ban Ban quản lý và Đội kiểm tra liên ngành trong công tác phối hợp với các ngành, điạ phương có liên quan và các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở nhằm đảm bảo an ninh trật, vệ sinh môi trường và xử lý các trường hợp vi phạm tại các bãi biển du lịch;
 • Đề xuất việc xây dựng các sản phẩm du lịch, dịch vụ biển;
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thủ trưởng đơn vị giao.