Giới thiệu chung

20/04/2019
Giới thiệu

BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 11/7/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng.
BQL là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự quản lý, chỉ đạo của Giám đốc Sở Du lịch (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thành phố Đà Nẵng, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu theo quy định và được mở tài khoản giao dịch.
Tên giao dịch quốc tế: Sơn Tra Eco- Toursim Sea Board
Tên viết tắt: Sơn Trà Eco – TSB
Trụ sở đặt tại số 133 Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Nhiệm vụ của Ban quản lý:
– Lập kế hoạch quản lý, khai thác và thực hiện việc quản lý quy hoạch, kiểm tra đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng để phục vụ cho hoạt động về du lịch tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng trong phạm vi khu vực được giao và đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
– Tổ chức các hoạt động kinh doanh du lịch, vui chơi, giải trí, nghỉ mát, sắp xếp, quản lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phù hợp với cảnh quan môi trường và theo quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
– Phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương có liên quan quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, bảo tồn và phát triển khu du lịch bán đảo Sơn Trà (khu vực được quy hoạch hoạt động du lịch) theo đúng quy định của nhà nước.
– Thực hiện cứu hộ tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng
– Chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, tăng cường công tác quản lý để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch, quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan thiên nhiên tại bán đảo Sơn Trà (khu vực được quy hoạch hoạt động du lịch) và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.
– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, du lịch để thu hút khách đến tham quan, vui chơi giải trí, nghỉ mát tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch UBND thành phố và giám đốc Sở Du lịch giao.