Đội quản lý trật tự du lịch Biển

20/04/2019
Giới thiệu
  • Phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ kinh doanh tại các bãi biển trên điạ bàn quận Sơn Trà thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà Nước và Quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, bảo vệ cảnh quan môi trường tại các bãi biển du lịch trên điạ bàn được giao;
  • Giám sát, quản lý việc sắp xếp các hoạt động dịch vụ du lịch tại bãi biển phù hợp với không gian, cảnh quan môi trường theo qui hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kiểm tra việc chấp hành nội dung bản cam kết của các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại bãi biển với Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng;
  • Tuyên truyền vận động du khách thực hiện nếp sống văn minh du lịch, bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường bãi biển;
  • Lập biên bản, yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấm dứt hành vi vi phạm các quy định trong lĩnh vực an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Nghiêm cấm các hành vi đá bóng, bán hàng rong, ăn xin, đeo bám, chèo kéo du khách, lấn chiếm lòng, lề đường, bãi biển làm nơi buôn bán, chăn dắt súc vật tại bãi biển;
  • Phối hợp với Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà, Uỷ ban nhân dân phường và công an điạ phương, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lực lượng Thanh niên xung kích thành phố và các ban, ngành chức năng có liên quan kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, kinh doanh dịch vụ du lịch tại bãi biển;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và Trưởng ban Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng giao.