Giới thiệu

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 11/7/2006 của UBND thành

Đội cứu hộ

Tổ chức lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu sinh, sơ cứu người bị nạn và kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu tại các cơ sở

Giới thiệu chung

BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 11/7/2006 của UBND thành phố