Hưởng ứng ngày đất ngập nước Thế giới năm 2023

14/02/2023
Ban quản lý

Ngày 03 tháng 01 năm 2023, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 15/UBND-ĐTĐT của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023.

Chủ đề hưởng ứng Ngày Ngập nước Thế giới năm 2023 (ngày 02 tháng 02) được lựa chọn là: “Hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay – Hơn 35% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã bị mất trong 50 năm qua. Lựa chọn, tiếng nói và hành động của bạn thúc đẩy xu hướng phục hồi đất ngập nước”.

Hưởng ứng theo Kế hoạch số 15/UBND-ĐTĐT của UBND thành phố Đà Nẵng đồng thời phổ biến, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã triển khai đến các cá nhân, đơn vị đang kinh doanh dịch vụ tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng các thông tin nhằm tuyên truyền về giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên, tăng cường nhận thức về các mối đe doạ chính đối với hệ sinh thái đất ngập nước, đồng thời kêu gọi mọi người dân cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; tăng cường quản lý và phục hồi đất ngập nước.

Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2023 và các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới trong năm 2023 của các quốc gia được đăng ký và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: http://www.worldwetlandsday.org/.

Huyền Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *