Các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

24/02/2022
Ban quản lý

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự và 04 Nghị quyết: Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hổ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đồn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ và Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Phòng HCTH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *