Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

30/06/2021
Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *