Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Đức Hồ

Sơ đồ tuyến điểm tham quan bán đảo Sơn Trà

Lượt truy cập
Bộ đếm

  
    Tin tức    Ban quản lý

Thông báo: Công trình cải tạo,nâng cấp đường lên các khu du lịch dịch vụ đỉnh Sơn Trà(đoạn từ Nhà Vọng Cảnh đến Bàn Cờ Tiên)

         (cập nhật: 26/04/2017 07:55:31, đã xem: 149)

Thực hiện Quyết định số 7439/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Cải tạo, nâng cấp đường lên các khu du lịch dịch vụ đỉnh Sơn Trà (đoạn từ Nhà Vọng Cảnh đến Bàn Cờ Tiên).

Thực hiện Quyết định số 8934/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường lên các khu du lịch, dịch vụ đỉnh Sơn Trà (đoạn từ Nhà Vọng Cảnh đến Bàn Cờ Tiên).


(Hình Internet)

Trong thời gian từ 04/5/2017 đến 04/8/2017, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức triển khai thi công công trình Cải tạo nâng cấp đường lên các khu du lịch dịch vụ đỉnh Sơn Trà (đoạn từ Nhà Vọng Cảnh đến Bàn Cờ Tiên) với các thông tin của công trình cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư: BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.
2. Điều hành dự án: BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Địa điểm: 133 Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
3. Tên công trình: Cải tạo nâng cấp đường lên các khu du lịch dịch vụ đỉnh Sơn Trà (đoạn từ Nhà Vọng Cảnh đến Bàn cờ Tiên).
4. Địa điểm xây dựng: Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
5. Đơn vị thi công: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kcon.

Vậy Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng kính thông báo cho người dân và du khách được biết.

BQL